Ðề: ---Tậu được một đôi cu gáy ... xin ý Kiến các bác ..

mua dế về tẩm bổ banh mỏ nó a nhét dế cho nó vài ngày lại sức,tách ra nó mới gáy để chung cũng có gáy nhưng gáy ít lắm