Ðề: Nhờ các bác có kinh nghiệm nuôi cu gáy giúp em!

Hỏi: Mình mới nuôi 2cu gáy, một trong lồng lớn thì nó gáy luôn, một trong lồng tròn không thấy gáy, mình nghe nói nhốt trong lồng tròn nhỏ phải thường xuyên cắt đuôi nó mới gáy! Còn để đuôi dài là nó cọ đuôi vào lồng nhột phao câu không gáy? Các bạn có kinh nghiệm giúp mình nhé. Cám ơn.