Như tiêu đề Em cần mua 1 lồng cu gáy lợp lá kiểu tổ mối hoặc kiểu lồng bẫy thủy nguyên hải phòng. Bác nào có PM em: 0912562333