Các bác cho em hỏi: Có nên nuôi 1 lồng cả trống mái không ạ? Và nếu nuôi vậy thì chúng nó có còn gáy nữa không?