Ðề: cần bán em này...

Cu france đưa sang paris bán được vài ngàn euro ấy chứ, liên cườm này, thúc, dặm, gọi đủ giọng