Ðề: Hot hot hot !!
Trích dẫn Gửi bởi khaiquang
nó vẫn ăn bt bác ah như em nó bị đi ngoài.có fai triệu chứng đậu k bác.
Bác theo dõi các hiện tượng như bác manhha đã nói rồi vận dụng vào thôi. ko thực tế cũng chăng dám bàn luận thêm. Chúc chim bác mau lành bệnh lại sung như xưa