con cu gáy mà cho tay vào vẫy vãy hoạc nhìn thấy khách vào mà gù gù gù thì giá tầm nhiêu hả các bác. nếu tiện mai em làm cái cờ líp cho các bác xem rồi các bác định giá giúp em