em ko biết cách pot hình lên nho mấy bac giup voi:-L