thân chào anh em !
theo như yêu cầu và nguyện vọng của nhiều anh em trong diễn đàn tìm hiểu thông tin về cu gáy và các thông tin liên quan , cũng như việc lựa chọn chim , chăm sóc chim , huấn luyện chim thành mồi ... và cũng để đẩy mạnh phong trào chơi cu gáy ,để đưa môn nghệ thuật từ cổ xưa ngày càng phát triển hơn .
vì thế hôm nay CUGAYQUANGNGAI xin mạng phép mở topit chuyên về lĩnh vực cu gáy cho anh em vào tham khảo , đặt câu hỏi liên quan về cu gáy , đồng thời cũng kính mong các anh em , các nghệ nhân , cao nhân vào topit LÀM CỐ VẤN giúp đỡ cho chuyên mục này . để đưa phong trào chơi cu gáy ngày càng đi lên !
thân chào ! :welcome: