Em muốn nhờ các cao thủ xem hộ em cu non chưa ra cườm này khả năng trống hay mái cao hơn ạ. http://s1173.photobucket.com/albums/r596/kutestyleboy09/