chả la e mới mua con cu gáy bổi, nó cũng đã gáy rùi, dù là tiếng rất nhỏ,fai lắng tai nghe mới được.Cái này là do giọng nó nhỏ hay la sao vậy mấy a. với lại có phải lồng nuôi chim cu thì fai luôn tủ cái nóc lồng lại ko.do e thấy nếu mà e tủ nóc lồng lại thì e tới gần hoặc cầm lồng nó cũng không tung mà nếu e mở ra la no nhay như điên ấy