mới làm cái đầu tiên nên tay nghề còn kém. mong các bác chỉ dạy thêm . và chém nhẹ tay cho e ạk .. hihi