Chẳng là đợt tới e đi xuống trại định mua 1 e cu về chăm(mua chim mới chưa gáy,chưa gì cả)
Nhưng kn thì chưa có
Mong các bác chia sẻ ít kn chọn chim.Hy vọng e có thể tìm được 1 e kha khá để nuôi cho thỏa lòng
E thì thích chim giọng thổ.Các bác giúp e xem dựa vào đặc điểm thế nào để phân biệt đực cái và giọng thổ.Nếu có thể các bác cho e xin cái hình ảnh luôn cho dễ phân biệt
Tiện thể các bác chỉ giúp e phân biệt chim cu ta và cu tàu cu các kiểu..v..v.. mua loại nào thì chuẩn?
Cảm ơn các bác trước