Xin hỏi các Bác cao thủ nào nuôi gáy Mỹ (màu cà phê sữa) thì cho em hỏi cái! Nuôi tầm bao nhiêu lâu thì 1 cặp đẻ ạ!