Ðề: Cu lửa là cu gì...
Trích dẫn Gửi bởi Bổi lở
Cu lữa mà lại gáy dở thì theo mình chỉ có thể là cu ngói.
chính xác,miền bắc gọi là cu ngói,miền nam là cu lửa,nước ngoài gọi lài ring dove j j đấy