Ðề: cứu em cu nhà e với các bác ơi,gấp lắm...

Nếu chim còn sống bạn làm theo đúng cách của Bác Bigbird là chuẩn đấy!