Ðề: Chum cu về nhà mình không gáy

thì bác bảo chim gáy nó có nhiều kiểu gáy mà. Cho nên e nhà bác nó cúc cu puuu là bình thường có sao đâu chất giọng nó vậy có tiếng re ở âm cuối . Nhưng nếu trong về chơi giọng thì nhưng em chim như vậy được đánh giá là chất giọng chưa hay bởi em chim có chất giọng hay là phải gáy rõng rach rõ tiếng nhưng giữa môi âm có nhịp nói ngắn và đặc biệt tiếng cuối trong dãy âm Cục cú ..( Cu ) phải chắc và đanh nghe uy lực thì mới được đanh giá là chú chim gáy đấu hay hoặc chim mồi hay.