Các bác cho em biết nhìn chân và cườm cố thể phân biệt giới tính chim cu được không ?(nếu được các bác có thể dùng hình ảnh cho em biết ) hoặc nói cách khác để phân biệt cũng đựợc