em ở Yên Dũng- Bắc Giang chỗ em nhiều chim cu gáy tự nhiên lắm. Nhung em không có chim mồi nên muốn bẫy cũng khó. Vậy bác nào thích đi bẫy mà có chim mồi thì liên hệ với em: 01698766049