Chào các Bác!
Em là người mới chơi cu gáy ở TP. HCM. Có bác nào biết hội chơi cu gáy ở TPHCM không?
Nếu bác nào biết thì cho xin địa chỉ của hội chơi cu gáy ở TPHCM và thường chơi vào ngày nào?
Cám ơn các bác trước nha.