Các bác ơi, cu gáy Pháp thì bao nhiêu tiền 1 con, nuôi có dễ ko