http://www.youtube.com/watch?v=i1mYIO4luAU Em nó mới được 2 năm lồng thui ! a e chém nhẹ thui nhé !\/