Ðề: Xin các pro xem giúp em cu non này với!!!

xin hỏi bác ở đâu vậy ... nếu gần em thì em sẵng sàng biếu bác vài con để nuôi chứ bác cứ ra tiệm chim mà mua thì biết khi nào mới tìm được 1 chú chim hay mà chơi...thân chào bác